Çin'den gelen benzinli ve hibrit otomobillere ek gümrük vergisi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payını artırmak, korumak ve yerli yatırımı teşvik etmek amacıyla, ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adet tutarında (hangisi daha yüksekse) ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi. en yüksek. Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillerde.

İthalatta ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın basın açıklamasında kuralın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, ithalat rejimi ve ekleri, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması ve yerli üretimin pazar payına ilişkin kararları, yerli yatırımın teşvik edilmesi ve azaltılmasına ilişkin kararların yer aldığı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda yetkili kurumlarla istişarede bulunularak gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. cari açık.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan bazı malların ithalatında gümrük vergileri ile birlikte ek gümrük vergisi (IGV) uygulanmaktadır. Uygulanan IGV'ler ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak güncellenmektedir.

Bu gelişmeler ışığında, dış ticaret dengesi ve cari açık hedeflerindeki gelişmeler dikkate alınarak, aynı zamanda yatırımların teşvik edilmesi ve iç pazarda yerli üretimin azalan payının artırılması ve korunması amacıyla; Ülkedeki üretim, 8703 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit ürünler Çin menşeli binek otomobil ithalatında, “İthalat değerinin %40'ı veya 7 bin dolar/birim, hangisi daha büyükse, o uygulamalı.' Ek gümrük vergisi getirilmesine karar verildi

Bakanlık, ulusal üretim, istihdam, dış ticaret ve cari denge hedeflerine ulaşma hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir.

Değişiklik 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir